Distanční studium - Obchodní akademie

OBCHODNÍ AKADEMIE (63 – 41 – M/02)

je čtyřletý obor určený absolventům základní školy. Studenti se během studia seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe (viz Uplatnění absolventů). Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V denní formě studia nabízíme rozšíření o tři specializace: Management sdělovacích prostředků, Sportovní management a Informační a komunikační technologie.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru Obchodní akademie mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Disponují znalostmi a dovednostmi, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání.

Studenti ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

DISTANČNÍ STUDIUM

jje určeno všem, kdo jsou časově vytíženi a rádi si organizují čas po svém. Se svými učiteli se studenti osobně setkají jen dvakrát ročně – vždy při pololetních zkouškách. Mezitím pracují samostatně pomocí e-learningového programu Moodle. V něm mají naši studenti připravené studijní materiály, úkoly a testy. Známky se uzavírají po pololetních zkouškách, které kromě Mladé Boleslavi pořádáme ještě v Praze a na Moravě.


vzad
Leden 2017
vpřed
PÚSČPSN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dárkový certifikát