Maturita bez studiaNechcete ztrácet čas ve škole, ale maturitu byste zvládli? Rádi byste příští rok nastoupil na vysokou školu, ale chybí vám k tomu maturitní zkouška?

Právě vám je určena MATURITA BEZ STUDIA.

UDĚLEJTE SI
znalostní testy ze středoškolského učiva
a po jejich splnění
vás přihlásíme k nejbližšímu termínu
maturitní zkoušky.

ZÍSKEJTE VZDĚLÁNÍ A ŠETŘETE ČAS I PENÍZE


Škola SPEKTRUM ve spolupráci s firmou SPEKTRUM online s.r.o. organizuje přípravné kurzy a následné konání maturitních zkoušek v souladu se školským zákonem, podle kterého je možné vykonat plnohodnotnou maturitní zkoušku i bez řádného studia, pouze po prokázání potřebných znalosti. Jedinou podmínkou je ukončené základní vzdělání a splněná povinná školní docházka.

Absolventům základní školy nabízíme obor Obchodní akademie, absolventům tříletých učebních oborů s výučním listem nabízíme obor Podnikání. V průběhu kurzu uchazeč není studentem školy a délka jeho přípravy je individuální. Maturovat je možné přibližně už za jeden rok.

Prokázání potřebných znalostí probíhá formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek. Ty se konají pravidelně každý týden ve škole. Uchazeč si sám vybírá termíny i pořadí jednotlivých zkoušek.

Cena

  • 54 000 Kč pro uchazeče s výučním listem
  • 78 000 Kč pro uchzeče se základním vzděláním

Platí se ve dvou splátkách (1. splátka před zahájením práce v kurzu, 2. splátka před konáním první prověřovací zkoušky opravňující k přihlášení k maturitní zkoušce).

Cena zahrnuje studijní podporu v podobě digitálních studijních materiálů, cvičných testů, domácích úkolů a konzultací, následné prověřovací zkoušky a veškeré administrativní poplatky (včetně poplatků za maturitní zkoušku).
vzad
Leden 2019
vpřed
PÚSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31