Maturita - Škola Spektrum

Maturitní zkouška

Obory Obchodní akademie i Podnikání jsou ukončeny maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve společné části maturitní zkoušky je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části maturitní zkoušky budou frekventanti konat 2 ústní zkoušky z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, informační a komunikační technologie) a obhajobu maturitní odborné práce.

Vyhláška o maturitě

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášk y č. 173/2014 Sb. a vyhlášky č. 214/2015 Sb.vzad
Leden 2019
vpřed
PÚSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31