Projekt OPVK - Vytváření a rozšiřování podnikatelských vědomostí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086)

Cíle projektu

Cílem projektu v širším pohledu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji. Dále pak dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.

Specifickým cílem je zvýšení kvality vzdělávání v naší škole. Projekt podporuje tvorbu nových metod výuky a výukových programů (včetně e-learningu), podporuje spolupráci s dalšími institucemi počátečního vzdělávání, poradenství ve škole a tvorbu materiálů, příruček a metodik zejména v digitální podobě. Výstupem projektu tedy budou jednak výukové programy, e-learningové kurzy a nové studijní materiály, které v současné době nejsou jinde k dispozici. Druhým výstupem budou vyškolení pedagogičtí pracovníci a jejich prostřednictvím žáci naší školy různých forem vzdělávání.

Za klíčové kompetence považujeme:

  • podnikatelské kompetence, proto je hlavním cílem projektu vytvořit kvalitní podmínky pro jejich vytváření a rozvoj a tím zabezpečení plnění hlavního úkolu školy, kterým je připravování žáků denního, nástavbového, dálkového i distančního studia pro podnikání v ČR
  • vysoké právní vědomí, proto je dílčím cílem projektu dosáhnout zvýšení jeho úrovně u našich studentů
  • vysoká úroveň jazykových znalostí nejméně 2 světových jazyků, proto je dalším dílčím cílem projektu výrazně zvýšit znalosti nejméně 2 světových jazyků
  • dobrá znalost práce na PC, proto chceme, aby se naši studenti zdokonalili ve využívání PC v každodenní práci