Projekt OPVK - Vytváření a rozšiřování podnikatelských vědomostí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086)

Klíčové aktivity

Jednotlivé aktivity projektu jsme rozdělili do následujících modulů:

  1. Podpora distančního studia v rámci e-learningové prostředí
  2. Tvorba metodik, kurzů a výukových materiálů jednotlivých předmětů (cizí jazyky, odborné předměty, inform. technologie)
  3. Informační centrum školy
  4. Technická podpora výuky
  5. Podpora projektového týmu

Název aktivity

Modul 1: Distanční vzdělávání na úrovni střední školy

Modul 2.1: Podpora výuky písemné a elektronické komunikace v cizím jazyce

Modul 2.2: Podpora výuky zaměřená na odborný předmět ekonomika

Modul 2.3: Podpora výuky fiktivních firem

Modul 2.4: Podpora výuky práva

Modul 2.5: Podpora výuky public relation

Modul 2.6: Podpora výuky estetické výchovy v návaznosti na podnikatelské kompetence

Modul 2.5: Podpora výuky public relation

Modul 2.7: Podpora výuky ICT

Modul 3: Informační centrum

Modul 4: Inovace ICT technologií

Modul 5.1: Technická podpora realizačního týmu

Modul 5.2: Metodická podpora realizačního týmu