Distanční studium - PodnikáníPODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

je určen všem, kteří již absolvovali tříletý učební obor a mají výuční list v jakémkoli oboru. Studenti se během studia seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru Podnikání mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Disponují znalostmi a dovednostmi, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání.

Studenti ovládají jeden světový jazyk, informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

DISTANČNÍ STUDIUM

je určeno všem, kdo jsou časově vytížení a rádi si organizují čas po svém. Se svými učiteli se studenti osobně setkají jen dvakrát ročně – vždy při pololetních zkouškách. Mezitím pracují samostatně pomocí e-learningového programu Moodle. V něm mají připravené studijní materiály, úkoly a testy. Známky se uzavírají po pololetních zkouškách, které kromě Mladé Boleslavi pořádáme ještě v Praze a na Moravě. Studium trvá tři roky.


vzad
Červen 2017
vpřed
PÚSČPSN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dárkový certifikát