Podnikání - Škola Spektrum

Kombinované studium - PodnikáníPODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

je určen všem, kteří již absolvovali tříletý učební obor a mají výuční list v jakémkoli oboru. Studenti se během studia seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru Podnikání mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Disponují znalostmi a dovednostmi, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání.

Studenti ovládají jeden světový jazyk, informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Studium kombinuje výuku a samostudium. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu v odpoledních hodinách, dále můžou studenti využívat dobrovolné konzultace, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému na Internetu. Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu). Aby to studenti neměli daleko, pořádáme je nejen u nás v Mladé Boleslavi, ale i v Praze a na Moravě.


vzad
Listopad 2017
vpřed
PÚSČPSN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Dárkový certifikát