Přijímací řízeníPřijímací zkoušky probíhají v 1. kole na základě jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace). Při jednotné zkoušce se prokazují znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jednotná zkouška probíhá ve dvou termínech, které stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. září.

V druhém a dalších kolech se přijímací zkoušky ke studiu pro žádný obor ani formu studia nekonají – uchazeči jsou přijímáni na základě vysvědčení z předchozího vzdělávání.

K přijetí uchazečů s výučním listem do dvouletého studijního oboru 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ je dále nutno:

  • Zaslat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.
  • Doložit originál nebo ověřenou kopii výučního listu z tříletého učebního oboru.
  • Podepsat Smlouvu o podmínkách studia ve SŠEP SPEKTRUM.
  • Uhradit zápisné a školné.

vzad
Leden 2019
vpřed
PÚSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31