Česká verze

CHCETE UMĚT ČESKY?

Chcete umět česky, ale nemáte čas jezdit do jazykové školy? Naučte se česky s námi přes internet! Budete sedět u svého počítače a přitom studovat s našimi učiteli češtiny.

Po ukončení kurzu získáte certifikát.

Cena a délka kurzu:

 • 18 000 Kč (9 měsíců pro slovanské rodné jazyky, 2 000 Kč měsíčně)
 • 18 000 Kč (18 měsíců pro neslovanské rodné jazyky, 1 000 Kč měsíčně)

 Počty lekcí pro jazykovou úroveň A1:

 • 60 lekcí výuky s učitelem přes internet
 • 210 lekcí samostudia podle připravených materiálů

O příspěvek na studium můžete požádat svého zaměstnavatele.

PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES!

Vše je jednoduché. Potřebujete:

 • počítač
 • připojení na internet
 • sluchátka s mikrofonem

Pokud k sobě pro studium najdete kamarády, získáte slevu.

Anglická verze

DO YOU WANT TO SPEAK CZECH?

Do you want to speak Czech but don't have time to go to a language school? Learn Czech online! You will be sitting at your computer while studying with our Czech teachers.

After finishing the course you will be given a certificate.

Price and Length of course:

 • CZK 18,000 (9 months for Slavic native languages, CZK 2,000 per month)
 • CZK 18,000 (18 months for non-Slavic native languages, CZK 1,000 per month)

 A1 lessons:

 • 60 lessons with teachers via the internet
 • 210 self-study lessons based on prepared materials

You can ask your employer for a study grant.

SIGN UP TODAY!

Everything is simple. You need:

 • computer
 • Internet connection
 • headset with microphone

If you find friends for yourself, you get a discount.

Ruská verze

Вы хотите говорить по-чешски?

Вы хотите говорить по-чешски, но у вас нет времени ходить в школу? Учите чешский с нами онлайн! Вы будете сидеть за своим компьютером и заниматься чешским языком с нашими преподавателями.

После окончания курса вы получите сертификат.

Цена и длина курса:

 • 18 000 крон (9 месяцев для славянских родных языков, 2 000 крон в месяц)
 • 18 000 крон (18 месяцев для неславянских родных языков, 1 000 крон в месяц)

А1 уроки:

 • 60 уроков с учителем по интернету
 • 210 уроков самостоятельной работы с подготовленными онлайн материаламы

Вы можете попросить у своего работодателя учебный грант.

РЕГИСТРАЦИЯ ЕЩЁ СЕГОДНЯ!

Все просто. Вам нужно:

 • компьютер
 • подключение к интернету
 • наушники с микрофоном

Если вы найдете друзей, которые начнут учёбу с вами, вы получите скидку.


Napište nám / Write us / Напишите нам