Výukové programy metody CLIL pro učitele ZŠ a SŠ

Náplň akreditovaného vzdělávacího programu představují teoretické poznatky a praktické aktivity, pomocí nichž si účastníci, tzn. vyučující cizích jazyků a vyučující všeobecně odborných předmětů, rozšíří a upevní aktivity spojené s výukou metody CLIL tak, aby byli schopni vést adekvátním způsobem výukovou jednotku metodou CLIL a sami dovedli následně zrealizovat modelovou část této metody v další výukové jednotce.

Obsah tvoří následující okruhy: 

  • Tematický okruh 1. – Teoretická východiska
  • Tematický okruh 2. – Praktické a výukové aktivity
  • Tematický okruh 3. – Závěrečná zpráva, prezentace vlastního konceptu výuky metodou CLIL, zpětná vazba

Hodnocení bude provedeno formou závěrečné zprávy po realizaci výukové jednotky metodou CLIL a vlastního návrhu modelové části výuky metodou CLIL.

Absolventi získají

Absolventi získají

  • Osvědčení o způsobilosti k výuce metodou CLIL.
  • teoretický základ a praktickou zkušenost využívání metody CLIL ve výuce
  • komplexní výukový materiál daného tematického celku v anglickém či německém jazyce
  • jazykové komunikativní kompetence v daném modulu
  • metodickou podporu pro implementaci ve výuce
  • zpětnou vazbu po realizaci výuky

Studium zahrnuje vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to v souladu s požadavkem Vyhlášky 317/2005 o vzdělávání pedagogických pracovníků, paragraf 10 „Průběžné vzdělávání“. 

Akreditace č.j. MSMT- 27245/2019-2-925.

Cena kurzu: 5 025 Kč (možno použít dotační program Šablony II)

Časová dotace: 24 vyučovacích hodin

Prezenční seminář proběhne v učebně Střední školy ekonomicko-podnikatelské SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav, následné online studium v e-learningovém systému Moodle.

Kontakty

Lenka Eslami
asistentka vzdělávání
e-mail: dvpp@skolaspektrum.cz
telefon: 722 165 213      

Přihláška Metoda CLIL