Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide

Střední škola SpektrumOn - line studiem k maturitě. Studujte moderně!

  • Máte rádi svobodu?
  • Organizujete si rádi život po svém?
  • Jste časově velmi vytíženi?
  • Chcete si sami rozhodnout, kdy budete studovat a kdy budete mít volno?

Právě pro Vás je tu e-learning.

Připravte se k maturitní zkoušce přes internet.

O střední škole SPEKTRUM

Nabízíme studium na střední ekonomické škole s 30letou tradicí. O žáky se stará špičkový profesionální tým učitelů, kteří mají bohaté zkušenosti s e-learningovou výukou. Díky tomu dosahují žáci nadstandardních výsledků u státních maturit.

Studium je v souladu se školským zákonem a je zakončeno státní maturitní zkouškou. Nastoupit lze i bez přijímacích zkoušek.

Studujte z pohodlí domova

  • Komfortní výuku umožňuje moderní e-learningový systém.
  • Výuka probíhá ve virtuálních učebnách se zkušenými pedagogy.
  • Nemusíte nikam dojíždět, vše probíhá z pohodlí domova.
  • Školu zvládnete i při zaměstnání či při mateřské dovolené.
  • Nezáleží na tom, před jakou dobou jste předchozí studium ukončili.
  • Studium si můžete rozvrhnout tak, aby vám časově vyhovovalo.
studium

Střední škola SPEKTRUM nabízí tyto obory

obchodní akademie

Obchodní akademie
(63-41-M/02)

Délka studia: 4 roky v kombinované nebo distanční formě studia nebo 2 roky v programu Maturita bez studia.

Maturitní obor pro absolventy základních nebo jiných středních škol, kteří si chtějí doplnit vzdělání v tomto oboru. Žáci se během studia seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Absolvent se uplatní především v ekonomické sféře, bude připraven rozvíjet i své vlastní podnikatelské aktivity. Obor nemá žádná zdravotní omezení pro přijetí.

Studujete pouze online z domova pomocí e-learningu (viz níže).

Dokumenty a přihláška >>

podnikání

Podnikání
(64-41-L/51)

Délka studia: 2 roky v kombinované nebo distanční formě studia nebo 1 rok v programu Maturita bez studia.

Maturitní obor ty, kteří již mají výuční list z tříletého oboru nebo nedokončili nástavbový obor na jiné škole. Žáci se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. Absolvent bude připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Znalosti uplatní i při řízení vlastní firmy. Obor nemá žádná zdravotní omezení pro přijetí.

Studujete pouze online z domova pomocí e-learningu (viz níže).

Dokumenty a přihláška >>

podnikání

Sociální činnost
(75-41-L/51)

Délka studia: 2 roky v kombinované formě studia nebo 1 rok v programu Maturita bez studia.

Maturitní obor pro ty, kteří již mají výuční list z tříletého oboru nebo nedokončili nástavbový obor na jiné škole. Žáci se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. V učebním plánu není zařazena matematika. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých zařízeních a službách pro děti, dospělé včetně seniorů. Do oboru nelze přimout osoby se závažnými duševními nemocemi a poruchami chování (příloha č. 2 k NV č. 211/2010 Sb.).

Studujete pouze online z domova pomocí e-learningu (viz níže).

Dokumenty a přihláška >>

kombinované studium

Kombinovaná nebo distanční forma studia

V kombinované formě studium kombinuje výuku, kondiční hodiny a samostudium, v distanční formě výuka není zařazena.

Výuka probíhá po internetu ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu v odpoledních nebo dopoledních hodinách. Dále mohou žáci využívat tzv. kondiční hodiny, které slouží pro individuální dotazy.

Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému, kde jsou k dispozici pro přípravu učební materiály, videa, animace a cvičné testy. Ukázku najdete zde: ukázkový kurz (přihl. jméno: host, heslo: host).

Během každého pololetí budete průběžně hodnoceni na základě plnění domácích úkolů a testů. V lednu a červnu budete konat osobně pololetní zkoušky, kterými prokážete své znalosti učiva. Zkoušky se konají v Mladé Boleslavi a v Praze.

Školné do 14. 9. 2024: 33 600 Kč za školní rok a 1 000 Kč registrační poplatek za přihlášku
Školné od 15. 9. 2024: 36 300 Kč za školní rok a 1 000 Kč registrační poplatek za přihlášku

Další informace, dokumenty a přihlášky >>

MBS

Maturita bez studia

Program nahrazující studium, při němž se frekventant nestane žákem školy, ani nesmí být žákem jiné střední školy. Frekventant musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek, které organizujeme každý týden ve škole v Kosmonosích. Po složení všech prověřovacích zkoušek může maturovat.

Příprava ke zkouškám probíhá samostudiem online pomocí e-learningových kurzů, kde jsou učební materiály a cvičné testy. Délka přípravy je individuální, v oboru Podnikání a Sociální činnost je maximálně jeden rok, v oboru Obchodní akademie je nejvýše dva roky. Pro delší přípravu doporučujeme kombinovanou formu studia, jejíž součástí je plná studijní podpora učitelů ve formě výuky a kondičních hodin.

Kurzovné: 72 000 Kč pro uchazeče s výučním listem nebo 98 000 Kč pro uchazeče se základním vzděláním

Kurzovné je možné hradit ve dvou splátkách.

Další informace, dokumenty a přihláška >>

Doplňkové studium jednoho předmětu

Doplňkové studium je určeno všem, kteří chtějí získat osvědčení ze zkoušky odpovídající svým obsahem maturitě z jednoho předmětu. Vhodné je zejména ke zvýšení odbornosti k už vykonané maturitní zkoušce, anebo jen z časových důvodů. Nastoupit může každý, kdo má ukončené minimálně základní vzdělání a není v současné době žákem žádné střední školy.

Předměty, ze kterých můžete maturitní zkoušku získat: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, matematika, účetnictví, ekonomika, právo, sociální péče a pedagogika.

Poplatek za přípravu na jeden předmět je 13 000 Kč (úhrada při podpisu smlouvy) a 2 000 Kč za zkoušku (úhrada spolu s přihláškou).

Uplatnění našich absolventů

Naši absolventi mají středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Ovládají minimálně jeden světový jazyk a informační a komunikační technologie.

Mají odborné znalosti, dovednosti i přehled, aby se úspěšně uplatnili ve všech profesích studovaného oboru.

Mohou pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí.

3. kolo přijímacího řízení

více infornací zde.

Přihláška Škola SPEKTRUM