Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide
Third slide

Střední škola SPEKTRUMOn - line studiem k maturitě. Studujte moderně!

  • Máte rádi svobodu?
  • Organizujete si rádi život po svém?
  • Jste časově velmi vytíženi?
  • Chcete si sami rozhodnout, kdy budete studovat a kdy budete mít volno?

Právě pro Vás je tu e-learning.

Připravte se k maturitní zkoušce přes internet.

O střední škole SPEKTRUM

Nabízíme studium na střední ekonomické škole s více jak 25letou tradicí. O žáky se stará špičkový profesionální tým učitelů, kteří mají bohaté zkušenosti s e-learningovou výukou. Díky tomu dosahují žáci nadstandardních výsledků u státních maturit.

Studium je v souladu se školským zákonem a je zakončeno státní maturitní zkouškou. Nastoupit lze i bez přijímacích zkoušek.

Studujte z pohodlí domova

  • Komfortní výuku umožňuje moderní e-learningový systém.
  • Výuka probíhá ve virtuálních učebnách se zkušenými pedagogy.
  • Nemusíte nikam dojíždět, vše probíhá z pohodlí domova.
  • Školu zvládnete i při zaměstnání či při mateřské dovolené.
  • Nezáleží na tom, před jakou dobou jste předchozí studium ukončili.
  • Studium si můžete rozvrhnout tak, aby vám časově vyhovovalo.
studium

Střední škola SPEKTRUM nabízí tyto obory

obchodní akademie

Obchodní akademie
(63 – 41 – M/02)

Délka studia: 4 roky v kombinované formě studia, volitelná v rámci programu Maturita bez studia.

Obor je určený absolventům základních škol nebo jiných středních škol, kteří si chtějí doplnit vzdělání v tomto oboru. Žáci se během studia seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Absolvent se uplatní především v ekonomické sféře, bude připraven rozvíjet i své vlastní podnikatelské aktivity.

Studium je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Studium je kompletně zajištěno e-learningovou formou.

Školné 27 000 Kč / školní rok.

Další informace ke stažení >>

podnikání

Podnikání
(64 – 41 – L/51)

Délka studia: 2 roky v kombinované formě studia, volitelná v rámci programu Maturita bez studia.

Obor je určen všem, kteří již mají výuční list z tříletého oboru nebo nedokončili nástavbový obor na jiné škole. Žáci se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. Absolvent bude připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Znalosti uplatní i při řízení vlastní firmy.

Studium je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Studium je kompletně zajištěno e-learningovou formou.

Školné 27 000 Kč / školní rok.

Další informace ke stažení >>

podnikání

Sociální činnost
(75 – 41 – L/51)

Délka studia: 2 roky v kombinované formě studia.

Obor je určen všem, kteří již mají výuční list z tříletého oboru nebo nedokončili nástavbový obor na jiné škole. Žáci se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe. V učebním plánu není zařazena matematika. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých zařízeních a službách pro děti, dospělé včetně seniorů.

Studium je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Studium je kompletně zajištěno e-learningovou formou.

Školné 27 000 Kč / školní rok.

Další informace ke stažení >>

kombinované studium

Kombinovaná forma studia přes internet

Studium kombinuje výuku a samostudium.

Výuka probíhá po internetu ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu, pro zletilé žáky je docházka na výuku dobrovolná. Dále mohou žáci využívat konzultace, které slouží pro individuální dotazy.

Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému, kde jsou k dispozici pro přípravu učební materiály, videa, animace a cvičné testy.

Během každého pololetí budete průběžně hodnoceni na základě plnění domácích úkolů a testů. V lednu a červnu budete konat osobně pololetní zkoušky, kterými prokážete své znalosti učiva. Zkoušky se konají v Mladé Boleslavi, v Praze a při dostatečném zájmu žáků i v Přerově.

Školné 27 000 Kč za školní rok a 1 000 Kč registrační poplatek při nástupu.

Školné je možné uhradit pomocí tří splátek po 9 000 Kč.

MBS

Maturita bez studia

Program nahrazující studium, při němž se nestáváte žákem školy (nesmíte být ani žákem jiné střední školy). Frekventant musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek. Účastník Maturity bez studia si vybírá z termínů zkoušek, které organizujeme pravidelně každý týden ve škole. Jak často zkoušky bude konat, si volí sám. Po složení všech prověřovacích zkoušek vás přihlásíme k nejbližšímu termínu maturitních zkoušek.

Pro přípravu ke zkouškám vám budou k dispozici e-learningové kurzy, v nichž najdete učební materiály a cvičné testy. Délka přípravy je individuální, v oboru Podnikání je maximálně jeden rok, v oboru Obchodní akademie je nejvýše dva roky. Minimální délka není stanovena. Pro delší přípravu doporučujeme kombinovanou formu studia. V oboru Sociální činnost tento program nenabízíme.

Kurzovné 54 000 Kč pro uchazeče s výučním listem nebo 78 000 Kč pro uchazeče se základním vzděláním.

Kurzovné je možné uhradit ve dvou splátkách.

Další informace o programu Maturita bez studia >>

Doplňkové studium jednoho předmětu

Doplňkové studium je určeno všem, kteří chtějí získat osvědčení ze zkoušky odpovídající svým obsahem maturitě z jednoho předmětu. Vhodné je zejména ke zvýšení odbornosti k už vykonané maturitní zkoušce, anebo jen z časových důvodů. Nastoupit může každý, kdo má ukončené minimálně základní vzdělání a není v současné době žákem žádné střední školy.

Předměty, ze kterých můžete maturitní zkoušku získat: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, matematika, účetnictví, ekonomika, právo, informační a komunikační technologie.

Poplatek za přípravu na jeden předmět je 10 000 Kč (úhrada při podpisu smlouvy) a 2 000 Kč za zkoušku (úhrada spolu s přihláškou).

Uplatnění našich absolventů

Naši absolventi mají středoškolské vzdělání ukončené státní maturitní zkouškou, umí minimálně jeden světový jazyk, informační a komunikační technologie, mají přehled o ekonomických problémech, účetnictví, managementu a marketingu.

Mohou také zakládat vlastní firmy, nebo pracovat v řadě oborů jako jsou –  průmysl, pojišťovnictví, bankovnictví, služby, mezinárodní obchod, cestovní ruch, státní správa a samospráva. Dále mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí.

Přihláška Škola SPEKTRUM