Studium je určeno pro:

  • učitele odborných předmětů středních škol
  • učitelé praktického vyučování a odborné praxe středních školy

Charakteristika studia: Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium je sestaveno na základě standardu MŠMT. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou před komisí.

Program je akreditován pod č.j. 14914/2023-8-485.

Rozsah studia: 120 vyučovacích hodin rozdělených do 2 semestrů

Program realizujeme ve spoluprácí se společností Služby a školení MB.

Místo konání: učebny SŠMB, tř. V. Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

Absolvent

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka a které jim umožní kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Absolventi studia získají osvědčení s akreditací MŠMT.

Kontakty

V případě zájmu nás kontaktujte na medkova@sskolemb.cz.