Chci maturitu

 • Mám
  výuční list

  Studijní obor
  Podnikání

  Absolventi ovládají jeden světový jazyk, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

 • Mám
  Základní vzdělání

  Studijní obor
  Obchodní akademie

  Absolventii ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

 • Nedokončil jsem
  střední školu

  Studijní obor
  Obchodní akademie

  Absolventii ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

 • Nedokončil jsem
  nástavbu

  Studijní obor
  Podnikání

  Absolventi ovládají jeden světový jazyk, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

Mám výuční list

Studijní obor
Podnikání

 • 2leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Studium kombinuje výuku a samostudium. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách, dále mohou studenti využívat konzultace, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Musíte prokázat potřebné znalosti formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek. Ty se konají pravidelně každý týden ve škole. Uchazeč si sám vybírá termíny i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravíte pomocí našich e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.

  Přihlásit se

Mám základní vzdělání

Studijní obor
Obchodní akademie

 • 4leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Studium kombinuje výuku a samostudium. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách, dále mohou studenti využívat konzultace, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Musíte prokázat potřebné znalosti formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek. Ty se konají pravidelně každý týden ve škole. Uchazeč si sám vybírá termíny i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravíte pomocí našich e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.

  Přihlásit se

Nedokončil jsem
střední školu

Studijní obor
Obchodní akademie

 • 4leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Studium kombinuje výuku a samostudium. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách, dále mohou studenti využívat konzultace, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Musíte prokázat potřebné znalosti formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek. Ty se konají pravidelně každý týden ve škole. Uchazeč si sám vybírá termíny i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravíte pomocí našich e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.

  Přihlásit se

Nedokončil jsem nástavbu

Studijní obor
Podnikání

 • 2leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Studium kombinuje výuku a samostudium. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách, dále mohou studenti využívat konzultace, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Musíte prokázat potřebné znalosti formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek. Ty se konají pravidelně každý týden ve škole. Uchazeč si sám vybírá termíny i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravíte pomocí našich e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.

  Přihlásit se