Chci maturitu
 • Mám výuční list
  nebo
  Nedokončil jsem nástavbu

  Studijní obor
  Podnikání

  Absolventi ovládají jeden světový jazyk, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

  Studijní obor
  Sociální činnost

  Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních nebo v terénních službách.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

 • Mám základní vzdělání
  nebo
  Nedokončil jsem střední školu

  Studijní obor
  Obchodní akademie

  Absolventii ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství.

  Mají možnost studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

  Pokračuj

Studijní obor
Podnikání

 • 2leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Kombinace online výuky a samostudiua. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách obvykle dva až tři dny v týdnu, dále mohou studenti využívat kondiční hodiny, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).
   

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek prokážete znalosti středoškolského učiva. Konají každý týden ve škole. Vyberete si termín i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravujete online pomocí e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.
   

  Přihlásit se

Studijní obor
Obchodní akademie

 • 4leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Kombinace online výuky a samostudiua. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách obvykle dva až tři dny v týdnu, dále mohou studenti využívat kondiční hodiny, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).
   

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek prokážete znalosti středoškolského učiva. Konají každý týden ve škole. Vyberete si termín i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravujete online pomocí e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.
   

  Přihlásit se

Studijní obor
Sociální činnost

 • 2leté studium po internetu
  Kombinovaná forma studia

  Kombinace online výuky a samostudiua. Výuka probíhá ve virtuálních učebnách obvykle dva až tři dny v týdnu, dále mohou studenti využívat kondiční hodiny, jejichž termín si sami vybírají. Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému na internetu.

  Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).
   

  Přihlásit se

 • Chci si délku přípravy k maturitě zvolit sám - Maturita bez studia

  Formou písemných a ústních prověřovacích zkoušek prokážete znalosti středoškolského učiva. Konají každý týden ve škole. Vyberete si termín i pořadí jednotlivých zkoušek. Na zkoušky se připravujete online pomocí e-learningových kurzů.

  Po vykonání všech zkoušek můžete maturovat.
   

  Přihlásit se