Nechcete ztrácet čas ve škole?

Nechcete ztrácet čas ve škole?

Program nahrazující studium, při němž se frekventant nestane žákem školy, ani nesmí být žákem jiné střední školy.

Musí jen prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek.

Po složení všech prověřovacích zkoušek může frekventant maturovat.

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

  • Na zkoušky se frekventant připraví z doma v našich e-learningových kurzech.
  • Znalosti si průběžně ověřuje v cvičných testech a domácích úkolech.
  • Může využívat online konzultace s vyučujícími.
  • Prověřovací zkoušky probíhají osobně v Mladé Boleslavi.
  • Frekventant si vybírá z termínů zkoušek a sám si volí, jak často je bude konat.
  • V jeden den je možné konat více zkoušek najednou.
obchodní akademie

OBCHODNÍ AKADEMIE (63 – 41 – M/02)

Obor určený uchazečům pouze se základním vzděláním (absolventi základní školy nebo nedokončené studium střední školy).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty.

Délka přípravy jeden až dva roky.

Kurzovné 90 000 Kč.

podnikání

PODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

Obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem (případně pro ty, kteří nedokončili nástavbový obor).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe.

Délka přípravy 3 měsíce až jeden rok.

Kurzovné 60 000 Kč.

PRŮBĚH PROGRAMU

Frekventant musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Postupně se formou samostudia s využitím našich e-learningových kurzů připraví na prověřovací zkoušky z jednotlivých předmětů. Jak kurzy i testy vypadají se můžete podívat v ukázkovém kurzu zde:

Ukázkový kurz >> (přihl. jméno: host, heslo: host)

Přehled všech prověřovacích zkoušek, které musí frekventant u nás ve škole vykonat, najdete ke stažení níže. Nejprve ho budou čekat didaktické testy za jednotlivé ročníky, v případě jazyků dále písemná práce (slohová práce odpovídající té, která bude u maturity) a na závěr z jazyků a zvolených maturitních předmětů také souhrnná zkouška. Zkoušky probíhají zpravidla každý týden v předem stanovených termínech, na které se postupně frekventant hlásí přes webovou přihlašovací aplikaci. V jeden den lze konat více zkoušek najednou a na každou zkoušku jsou tři pokusy.

Skutečná délka programu záleží na tom, jak rychle se frekventant stihnete na zkoušky připravit a vykonat je. Jakmile všechny zkoušky dokončí, přihlásí se v nejbližším možném termínu k maturitní zkoušce. Tím začne příprava k samotné maturitě, během které bude také probíhat příprava maturitní práce s obhajobou. Maturuje se dvakrát za rok, na jaře a na podzim. Pro jarní termín musí být všechny prověřovací zkoušky dokončené do konce listopadu předchozího roku, pro podzimní do konce června.

Program Maturita bez studia lze zahájit kdykoliv – není vázán na školní rok.

Kurzovné je možné hradit i ve dvou splátkách (1. splátka před zahájením práce v kurzu, 2. splátka před konáním první prověřovací zkoušky). Cena zahrnuje studijní podporu v podobě digitálních studijních materiálů, cvičných testů, domácích úkolů a konzultací, následné prověřovací zkoušky a veškeré administrativní poplatky (včetně poplatků za maturitní zkoušku).

Pokud máte zájem zahájit program Maturita bez studia, přihlaste se pomocí formuláře na konci stránky.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve společné části maturitní zkoušky je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části maturitní zkoušky budou frekventanti konat 2 ústní zkoušky z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, právo nebo informační a komunikační technologie) a obhajobu maturitní odborné práce.


Přihláška

Strict (2048): Declaration of PrihlaskaFormMBS::getTo() should be compatible with PrihlaskaForm::getTo($mbs = false) [APP/Model/PrihlaskaFormMBS.php, line 6]
Strict (2048): Declaration of PrihlaskaFormMBS::getFrom() should be compatible with PrihlaskaForm::getFrom($mbs = false) [APP/Model/PrihlaskaFormMBS.php, line 6]